GDPR – ochrana osobních údajů

Účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.prokvalitnizivot.cz, obchod.prokvalitnizivot.cz nebo www.zdravizbylinek.cz  mými klienty a zájemci o mé produkty a služby. 

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete. Osobní údaje opečovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Správce osobních údajů – Kdo jsem?

Jsem Ing. Radka Krosnářová, DiS. ( spolupracující osoba Milan Krosnář) fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, IČO 76147711, se sídlem v Jamném nad Orlicí 274, 561 65 Jamné nad Orlicí.

Provozuji stránky: www.prokvalitnizivot.cz, obchod.prokvalitnizivot.cz , www.zdravizbylinek.cz

Správce osobních údajů (já) určuje jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám si pečlivě případně další zpracovatele, kteří mi se zpracováním pomáhají

Rozsah zpracování osobních údajů a jejich účel

Kde údaje získávám?

 1. Z webových formulářů na webových stránkách – z webových formulářů putují osobní údaje do elektronické databáze, aplikace pro chytrou přípravu a odesílání mailů. Díky ní zajistím, že vám ode mě následně budou chodit jen ty mailové zprávy a elektronické produkty (e-booky, online kurzy, video kurzy, newsletery v dané oblasti apod.), které chcete. Dále díky této aplikace zajišťuji zákaznický servis, pro zjištění spokojenosti a dalších projektů mohu vypracovávat dotazníky atd.
 2. Uživatelský účet na mých webech nebo jiná uzavřená členská sekce, podpůrná FB skupina atd.
 3. Při osobním kontaktu, telefonicky, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS, Skype, FB messenger, whatsapp atd)

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem. 

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednaný produkt nebo službu (bez znalosti doručovací adresy vám nejsem schopna poslat koupený produkt). Takové povinné údaje jsou vždy v objednávkovém formuláři označené hvězdičkou a systém vás bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, případně fotografie.

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:

 1. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje, které jsou potřebné pro naplnění plnění smlouvy (zaslání e-booku, produktu, kurzu…). V případě individuálních konzultací i informace sdělené i v jejich průběhu, účastníky online programů, v členských sekcích a podpůrných FB skupinách a stránkách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracování těchto údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom se nemusí jednat o vyloženě smlouvu uzavřenou v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách.

Ke stejnému účelu zpracovávám i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zájmu produktů, informace z konzultací, údaje o spotřebovaných produktech, údaje o zdravotním stavu a postupu průběhu zdravotního stavu v průběhu péče a spolupráce.

V případě individuálních sezeních (emailem, telefonem, FB…) si přejete zodpovězení dotazu/konzultace, potřebuji od vás souhlas k takovému zpracování.

Po ukončení smluvního vztahu jsou některé údaje uchovány a zpracovány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu (viz níže).

 • Pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Z tohoto důvodu zpracovávám údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefon, email a údaje o zakoupeném produktu/službě. (tj údaje uvedené na faktuře)

 • pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky nebo vyjádření Vašeho zájmu. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V případě, že bych pro zaslání mé nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. 

Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které nechcete a budou pro vás naopak přínosné, mám databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „novinky“. Stejně tak, když mi pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „zákazník. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu nebo i jinak zřetelným vyjádřením ukončení zpracování).

Cookies

Při prohlížení mých webových stránek nebo eshopu, zaznamenávám Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, co si prohlížíte, případně který produkt si přidáte do košíku. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení svých webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, protože věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší produkty a služby. Moje stránky lze procházet také v režimu bez sbírání osobních údajů – používání cookies můžete na svém počítači zakázat

 • pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám mohu zasílat také inspirující nabídky svých produktů a služeb a třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo příslušný odkaz v emailu atd). Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Nebo tlačítkem „odhlásit“ v zaslaném e-mailu.

Jen s vaším souhlasem zpracovávám a zveřejňuji údaje napsané ve vašich referencích, fotografií a videí.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz body a,b,c výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům není nutný souhlas.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Předání osobních údajů jiným osobám

Z důvodu zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, mají přístup k Vašim osobním údajům i moji spolupracovníci. Tito zpracovatelé umí ochránit Vaše data ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling (Smartemailing)
 • Facebook
 • Google
 • Simpleshop
 • další třetí osoby

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace nebo zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Pokud k tomu dojde, budu klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování dat jako na sebe.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, pokud je budete chtít využít, prosím kontaktujte mě na emailu: radka@prokvalitnizivot.cz.

 1. Právo na informace – je již plněno touto stránkou se zásadami zpracování osobních údajů
 2. Právo na přístup –máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Můžete mě kdykoliv vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 3. Právo na opravu a změnu osobních údajů – v případě, že u Vás dojde ke změně, jsem povinna opravit údaje, které se Vás týkají.
 4. Právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut) – pokud si budete přát, máte právo na vymazání Vašich osobních údajů. (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). Vaše údaje vymaži od sebe, ze svého systému i ze systému dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní.

V případech, kde jsem vázána zákonnou povinností (evidence daňových dokladů) eviduji osobní údaje dle lhůty stanovené zákonem.

 • Právo na omezení zpracování – máte právo, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 • Právo vznést námitku – v případě zpracování pro účel oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. V případě, že můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy, tak nebudu údaje dále zpracovávat. Pokud je oprávněný zájem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – pokud máte pocit že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Budu ráda, když nejprve budete o tomto podezření informovat mě osobně, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv:

V případě dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na emailu: radka@prokvalitnizivot.cz Zprávou na tento email, zasláním požadavku na mou adresu nebo i telefonicky můžete uplatnit i Vaše práva. Jen upozorňuji že pro účely ověření toho, že je uplatněn přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si ověřit přiměřeným způsobem. Totéž platí i pro telefonickou nebo jinou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.prokvalitnizivot.cz

Toto znění je účinné od 1.6.2018